© DIZAJN D.O.O. Telefon: (021)462-862; Mob: (060)0462-862

OPIS STEPENICA

Stepenice se izrađuju od masivnog drveta parene bukve, jasena i hrasta ili u kombinaciji sa ogradom ili detaljima od inoxa kao i u kombinaciji sa kovanim gvožđem. Kod sva tri modela postoji izbor stubića koji mogu biti ravni, tokareni ili ravni sa delom u inox-u.


Stepenice se izrađuju u varijantama spiralnog, ravnog, zavojnog i ugaonog modela.

SPIRALNE STEPENICE

Spiralne stepenice su praktičan izbor za Vaš stan jer zauzimaju najmanji deo prostora, takođe mogu da se ugrade u veoma male dimenzije otvora u ploči štedeći prostor kako donjeg tako i gornjeg nivoa stana.


Postoje tri osnovna modela stepenica, ali i razne mogućnosti kombinovanja i inovacija.

Osnovni tipovi spiralnih stepenica :

 • SNM – spiralni naizmenični model, gazišta sa proširenjima za levi i desni korak, zglobni rukohvat. Ovim stepenicama ćete rešiti teško rešive situacuje. Zauzimaju ubedljivo najmanje prostora a takođe imaju i najpovoljniju cenu

Izrađuju se u prečnicima:
Ø 100 cm
Ø 110 cm
Ø 120 cm
Ø 130 cm
Ø 145 cm

 • SM – srednji model ima lepezasta gazišta, masivni rukohvat.

Izrađuju se u prečnicima:
Ø 120 cm
Ø 130 cm
Ø 145 cm
Ø 160 cm
Ø 175 cm

 • VM – veliki model, najmasivniji model spiralnih stepenica sa duplim, masivnim rukohvatima. U ovom modelu se rade i varijacije zavojnih i ravnih stepenica

Izrađuje se u prečnicima :
Ø 145 cm
Ø 160 cm
Ø 175 cm
Ø 190 cm
Ø 205 cm
Ø 220 cm

RAVNE I ZAVOJNE STEPENICE

Izrađuju se u tri modela:

 • GALEB stepenice su u rangu spiralnih stepenica modela SNM, podobne su za manje prostore a mogu imati puna ili naizmenična gazišta. Sa naizmeničnim gazištima uštedećete znatno na prostoru.
 • VM ravne i zavojne stepenice izvedene iz spiralnog modela.
 • DUGA ravne i zavojne stepenice masivan, klasičan model.

Firma „DIZAJN“ vrši i oblaganje betonskih stepenica masivnim drvetom.

UPUTSTVO ZA UZIMANJE MERA

Molimo Vas da skicirate mere vašeg građevinskog objekta sa visinom od poda u prizemlju do gotovog poda na spratu po navedenom uputstvu radi dobijanja što preciznije ponude.


Takodje ucrtajte sve postojeće elemente koji bi uticali na stepenice – prozori, vrata, radijatori i obavezno položaj zidova oko otvora radi određivanja smera stepenica kao i količine ograde potrebne za zaštitu oko otvora.

Potrebni podaci za dobijanje ponude:

  • skica prostora (poslata e-mail-om ili fax.-om) oznaciti željeni ulaz-izlaz
  • izabrani model stepenica
  • ograda otvora u ml
  • vrsta drveta
  • završna obrada (lakiranje,bajcovanje)
  • lokacija objekta montaže stepenica